http://www.bip.gov.pl
     Sobota, 28 marzec 2015 r.
  
Informacje podstawowe
Informacje o Gminie
Numery telefonów
Sołectwa
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Referaty w Urzędzie Gminy
Administracyjno - Gospodarczy i Drogownictwa
Finansowo - Podatkowy
Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urząd Stanu Cywilnego
Samodzielne stanowiska pracy
Obywatel w urzędzie
Wykaz spraw
Sprawy w toku
Druki do pobrania
Jednostki organizacyjne
Wykaz jednostek
Prawo miejscowe
Uchwały Rady Gminy
Budżet
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze
Wybory 2006
Wybory uzupełniające 2008
Wybory do PE
Wybory 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory - podział na okręgi wyborcze
Wybory przedterminowe Wójta Gminy 2013
Inne dokumenty
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Statut Gminy
Mienie komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obsługa Biuletynu
Redakcja biuletynu
Dostęp do Informacji Publicznej
Instrukcja obsługi BIP
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
Statystyki biuletynu
Zmiany w bieżącej stronie
Ostatnie zmiany

 
Informacje podstawoweInformacje o Gminie
drukuj Drukuj stronę

   GMINA KĄKOLEWNICA

Urząd Gminy Kąkolewnica
ul. Lubelska 5
21-302 Kąkolewnica

tel. (83) 372-20-10, 372-20-48, fax (83) 372-20-49
NIP: 538-13-41-314

Urząd czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Wójt: Zbigniew Ładny, tel. (83) 372-20-40

Sekretarz: Jacek Piotr Zgorzałek, tel. (83) 372-20-88

Skarbnik: Anna Ładna, tel. (83) 372-20-10

Przew. Rady Gminy: Andrzej Cap, tel. (83) 372-20-10

 

Gmina Kąkolewnica leży w północnej części powiatu radzyńskiego, 90 km od Lublina, przy drodze krajowej Białystok – Lublin i magistrali krajowej Berlin – Moskwa. Przez teren gminy przepływa rzeka Krzna i kanał Wieprz – Krzna. Zajmuje obszar 147 km2, na którym mieszka około 9 000 osób. Gmina ma charakter typowo rolniczy i rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. W strukturze użytków dominują grunty orne oraz użytki zielone. Atutem gminy jest jej korzystne położenie przy drodze krajowej, co stwarza duże szanse rozwoju. Gmina zainteresowana jest rozwojem produkcji zdrowej żywności i agroturystyki oraz zaplecza dla inwestorów chętnych do działania przy wschodnim pasie przygranicznym.

Administracyjnie od 1 stycznia 1999r. gmina Kąkolewnica leży w województwie lubelskim i wchodzi w skład powiatu radzyńskiego. Dd dnia 1 stycznia 2011r. gmina Kąkolewnica Wschodnia zmieniła nazwę na Kąkolewnica. Jednocześnie 4 miejscowości (Kąkolewnica Wschodnia, Kąkolewnica Południowa, Kąkolewnica Północna i Rudnik) zmieniły nazwę na Kąkolewnica z podziałem na 23 ulice. Gmina Kąkolewnica sąsiaduje od południa z gminą Radzyń Podlaski, od wschodu z gminą Drelów, od północy z gminą Międzyrzec Podlaski, od północnego zachodu z gminą Trzebieszów, od zachodu z gminą Łuków oraz od południowego zachodu z gminą Ulan Majorat.

Gmina Kąkolewnica zajmuje obszar 14.771 ha, w tym użytki rolne 10.340 ha, stanowiące 70 % powierzchni ogólnej gminy. Lasy zajmują powierzchnię 3.650 ha, co stanowi 24,7 % powierzchni ogólnej.

Na terenie gminy znajduje się 17 wsi: Brzozowica Duża, Brzozowica Mała, Grabowiec, Jurki, Kąkolewnica (z podziałem na 23 ulice), Lipniaki, Miłolas, Mościska, Olszewnica, Polskowola, Sokule, Turów, Wygnanka, Zosinowo, Żakowola Poprzeczna, Żakowola Radzyńska i Żakowola Stara o łącznej liczbie około 9.000 mieszkańców.

Analizując sytuację ekonomiczną Gminy Kąkolewnica można stwierdzić, że jest to gmina o dominującej funkcji rolniczej i hodowlanej. Usługi i znikoma produkcja przemysłowa jest funkcją uzupełniającą. Produkcja rolna dominuje jako miejsce zatrudnienia i źródło dochodów. Stwierdza się że na terenie gminy działa około 300 podmiotów gospodarczych, w tym 3 spółdzielnie.

Funkcję ośrodka administracyjnego gminy pełni Kąkolewnica, gdzie znajduje się Urząd Gminy, Bank, Poczta, Policja. Na terenie gminy funkcjonują 3 zespoły oświatowe (Kąkolewnica, Brzozowica Duża i Polskowola) 1 gimnazjum (Olszewnica) oraz 3 szkoły podstawowe (Grabowiec, Turów i Żakowola Poprzeczna). Ochroną zdrowia w gminie zajmują się 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej: w Kąkolewnicy i w Polskowoli oraz 2 apteki w Kąkolewnicy i Polskowoli.

Niski poziom dochodów społeczeństwa sprawia, że wielu mieszkańców gminy korzysta z różnych form pomocy społecznej. Istotnym czynnikiem powodującym niskie dochody mieszkańców jest wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, niskie świadczenia emerytalne, rozdrobnienie gospodarstw rolnych i znaczne bezrobocie. Cały zakres zadań z zakresu opieki społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy.

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzą: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Zasięg działania tych placówek obejmuje całą gminę. W bibliotece funkcjonuje kawiarenka internetowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Szereg imprez kulturalnych swym zasięgiem obejmuje powiat i województwo.

Na terenie gminy znajduje się stadion sportowy z 500 miejscami siedzącymi oraz 2 hale sportowe. Sport rozwija się na bazie szkół, a w środowisku piłka nożna w Klubie „GROM” i strzelectwo sportowe  w ramach Klubu Strzeleckiego Ligii Obrony Kraju.

Główne atrakcje turystyczne gminy to: piękne lasy, zabytki sakralne, miejsca walki i męczeństwa oraz okolica kanału Wieprz – Krzna. Brak bazy turystycznej i odpowiedniej infrastruktury nie pozwalają na przyciągnięcie turystów i wczasowiczów.
   

   

 Informacje o Gminie   Powrót